Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2015

Συμπληρώστε τα κενά

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1. Ένα _________ επιτελεί ένα αυτόνομο έργο.
2. Μια συνάρτηση έχει ένα _______ που εξαρτάται
    από το υπολογισμό που πραγματοποιεί.
3. Οι διευθύνσεις ________ των υποπρογραμμάτων
    αποθηκεύονται στη ________ χρόνου εκτέλεσης.
4. Τα υποπρογράμματα έχουν μία είσοδο και μία _____.
5.  Οι μεταβλητές και οι συμβολικές σταθερές των
     υποπρογραμμάτων έχουν τοπική ______.

Απαντήσεις

1. υποπρόγραμμα
2. τύπο
3. επιστροφής, στοίβα
4. έξοδο
5. εμβέλεια


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου