Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν στις παρακάτω
προτάσεις:

1. Τη μεγαλύτερη προτεραιότητα από όλους τους τελεστές την
    έχουν οι _________.
2. Οι συναρτήσεις υπολογίζουν ένα μόνο _______ και το
        επιστρέφουν μέσω μιας εντολής εκχώρησης στο _____ τους.
3. Η φυσσαλίδα είναι η πιο _______ αλλά και λιγότερο _______
        μέθοδος ταξινόμησης.

Απαντήσεις

1. αριθμητικοί
2. αποτέλεσμα, όνομά
3. απλή, αποτελεσματική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου