Κυριακή, 24 Ιουνίου 2012

Κυκλώστε τα σωστά


Ποιες από τις παρακάτω αποτελούν τυπικές επεξεργασίες των πινάκων;
i.  Υπολογισμός γινομένου στοιχείων του πίνακα
ii. Υπολογισμός αθροισμάτων στοιχείων του πίνακα
iii. Ταξινόμηση των στοιχείων του πίνακα
iv. Μηδενισμός των περιεχομένων του πίνακα
v.  Εύρεση μεγίστου ή ελαχίστου στοιχείου του πίνακα
vi. Συγχώνευση δύο πινάκων
vii. Αναζήτηση ενός στοιχείου του πίνακα
viii. Διαχωρισμός του πίνακα

Απάντηση

ii, iii, v, vi, vii


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου