Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012

Πίνακας αντιστοίχησης


Κάνετε τις σωστές αντιστοιχίσεις από τη Στήλη Α στη Στήλη Β.
Στη Στήλη Β περισσεύουν 2 επιλογές.

       Στήλη Α               Στήλη Β
1. κωδικοποίηση        α. κατηγορία προβλημάτων
2. προσπέλαση           β. τρόπος αναπαράστασης αλγορίθμων
3. βελτιστοποίησης    γ. λειτουργία επί των δομών δεδομένων
4. ΚΑΛΕΣΕ               δ. εντολή κλήσης διαδικασιών
5. SQL                       ε. εντολή κλήσης συναρτήσεων
                                 στ. γλώσσα ερωταπαντήσεων
                                 ζ. γλώσσα επιστημονικής κατεύθυνσης

Απαντήσεις

1. β
2. γ
3. α
4. δ
5. στ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου