Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011

Ερωτήσεις σωστού λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος;
1. Αυτός που καλείται να επιλύσει  ένα πρόβλημα αποκαλείται
    και επιλυτής.
2. Τα προβλήματα βελτιστοποίησης επιλύονται ευκολότερα
    από τα προβλήματα απόφασης.
3. Η εντολή Δεδομένα είναι πολύ συνηθισμένη στα
    προγράμματα.
4. Οι πίνακες έχουν μεταβλητό πλήθος στοιχείων.
5. Ο τμηματικός προγραμματισμός επεκτείνει τις
    δυνατότητες των γλωσσών προγραμματισμού.

Απαντήσεις

1. Σ
2. Λ
3. Λ
4. Λ
5. Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου