Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν στις παρακάτω προτάσεις
1. Η περιεχόμενη ομάδα εντολών μιας δομής επανάληψης
    μπορεί να εκτελεστεί 0 ή τουλάχιστον μία ή ______
    φορές.
2. Μια μεταβλητή έχει ένα συγκεκριμένο _____ δεδομένων.
3. Ο ________ πίνακας διατάσσει τα στοιχεία του κατά
    μήκος μιας γραμμής ή μιας στήλης.
4. Η Α_Τ είναι μια προκαθορισμένη ________ της ΓΛΩΣΣΑΣ.
5. Ένα πρόγραμμα γραμμένο σε γλώσσα _______ δεν απαιτεί
    μεταγλωττιστή για την εκτέλεσή του.


Απάντηση

1. άπειρες
2. τύπο
3. μονοδιάστατος
4. συνάρτηση
5. μηχανής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου