Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011

Άσκηση : επεξεργασία δοσμένου πλήθους αλφαριθμητικών δεδομένων

Γράψτε αλγόριθμο που διαβάζει 25 λέξεις και
εμφανίζει τη λέξη εκείνη που προηγείται αλφαβητικά
όλων των άλλων.
Παρατήρηση : Όλες οι λέξεις είναι διαφορετικές
μεταξύ τους και  απαρτίζονται από κεφαλαία γράμματα.

Λύση

    Αλγόριθμος Λέξεις
    Διάβασε Λέξη
    Μικ <-- Λέξη
    Για κ από 2 μέχρι 25
         Διάβασε Λέξη
         Αν Λέξη < Μικ τότε
              Μικ <-- Λέξη
         Τέλος_αν
    Τελος_επανάληψης
    Εμφάνισε Μικ
    Τέλος Λέξεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου