Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

Άσκηση : συγγραφή συνάρτησης

Γράψτε συνάρτηση που δέχεται ως παραμέτρους τρεις
 ακέραιες τιμές Α, Β, Γ, ένα χαρακτήρα Χ και υπολογίζει το:
* Α+Β+Γ, αν Χ = 'Α'
* Α-Β-Γ, αν Χ = 'Δ'
* Α*Β*Γ, αν Χ = 'Π'
* (Α+Β-Γ)/2, αν το Χ έχει μια οποιαδήποτε άλλη τιμή.

Λύση

       ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Φ(Α, Β, Γ, Χ) : ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
       ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
              ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Β, Γ
              ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: Χ
       ΑΡΧΗ
              ΑΝ Χ = 'Α' ΤΟΤΕ 
                   Φ <-- Α+Β+Γ
              ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Χ = 'Δ' ΤΟΤΕ
                   Φ <-- Α-Β-Γ
              ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Χ = 'Π' ΤΟΤΕ
                   Φ <-- Α*Β*Γ
              ΑΛΛΙΩΣ
                   Φ <-- (Α+Β-Γ)/2
              ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
       ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου