Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1. Το _______ είναι αυτό που προσπαθούμε να βρούμε σε
    ένα πρόβλημα.
2. Η ___________ είναι ένα αλγοριθμικό κριτήριο που
    εξασφαλίζει ότι ο αλγόριθμος κάποτε τελειώνει.
3. Η εγγραφή είναι μια _______ δεδομένων.
4. Οι μεταγλωττιστές είναι μια κατηγορία ___________
    προγραμμάτων.
5. Ο _______ ^ είναι αριθμητικός.

Απαντήσεις

1. ζητούμενο
2. περατότητα
3. δομή
4. μεταφραστικών
5. τελεστής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου