Σάββατο, 18 Ιουνίου 2011

Κυκλώστε τα σωστά

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις αντιπροσωπεύουν διαφορές
ανάμεσα σε μια συνάρτηση και μια διαδικασία;
1. Η συνάρτηση μπορεί να υπολογίζει ένα μόνο αποτέλεσμα
    ενώ η διαδικασία μπορεί να εκτελεί οποιαδήποτε λειτουργία.
2. Η συνάρτηση είναι πιο γρήγορη από μια διαδικασία.
3. Η συνάρτηση και η διαδικασία έχουν διαφορετικό τρόπο
    κλήσης.
4. Η συνάρτηση έχει τύπο ενώ η διαδικασία δεν έχει.
5. Η διαδικασία μπορεί να μην έχει καμιά παράμετρο ενώ
    η συνάρτηση πρέπει να έχει τουλάχιστον μία.
6. Η διεύθυνση επιστροφής μιας συνάρτησης είναι το
    ακριβές σημείο στο οποίο πραγματοποιήθηκε η κλήση,
    ενώ η διεύθυνση επιστροφής της διαδικασίας είναι η
    εντολή μετά την ΚΑΛΕΣΕ.

Απάντηση

1, 3, 4, 6

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου