Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος;
1. Ο μικρότερος πίνακας έχει 1 στοιχείο.
2. Ένα υποπρόγραμμα εκτελεί ένα ημιαυτόνομο έργο.
3. Τα αρχεία εγγραφών είναι στατικές δομές δεδομένων.
4, Η πράξη MOD μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε ακέραιους
    τελεστέους.
5. Ο δομημένος προγραμματισμός ξεκίνησε σα μια προσπάθεια
    περιορισμού της ανεξέλεγκτης χρήσης της εντολής GOTO.

Απαντήσεις

1. Λ
2. Λ
3. Λ
4. Σ
5. Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου