Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω λανθασμένες προτάσεις και
επαναδιατυπώστε τις με σωστό τρόπο
1. Οι πραγματικές παράμετροι αποκαλούνται και ορίσματα.
2. Ο μέσος όρος ύψους των μαθητών μιας τάξης είναι
    ακεραίου τύπου.
3. Οι πίνακες είναι δυναμικές δομές δεδομένων.
4. Το Μακεδονικό ζήτημα είναι ένα άλυτο πρόβλημα.
5. Τα δεδομένα είναι η αφηρημένη αναπαράσταση της
    πραγματικότητας.


Απαντήσεις

1. Οι τυπικές παράμετροι αποκαλούνται και ορίσματα.
2. Ο μέσος όρος ύψους των μαθητών μιας τάξης είναι
    πραγματικού τύπου.
3. Οι πίνακες είναι στατικές δομές δεδομένων.
4. Το Μακεδονικό ζήτημα είναι ένα ανοικτό πρόβλημα.
5. Τα δεδομένα είναι η αφαιρετική αναπαράσταση της
    πραγματικότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου