Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1. Η περατότητα είναι ένα αλγοριθμικό ________.
2. Για να χαρακτηριστεί μια κατάσταση ως πρόβλημα δεν πρέπει
    να έχει ______ λύση.
3. Ένα από τα κριτήρια κατηγοριοποίησης προβλημάτων είναι και
    η ______________.
4. Για να προσδιορίσουμε τη θέση ενός στοιχείου σε ένα πίνακα
    χρειαζόμαστε ένα ή περισσότερους ______.
5. Ο τμηματικός ___________ επεκτείνει τις δυνατότητες των
    γλωσσών προγραμματισμού.


Απαντήσεις

1. κριτήριο
2. προφανή
3, επιλυσιμότητα
4. δείκτες
5. προγραμματισμόςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου