Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

Πολλαπλής επιλογής

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

1. Η εντολή GOTO
    α. χρησιμοποιείται για την κλήση διαδικασιών
    β. χρησιμοποιείται για την κλήση συναρτήσεων
    γ. αλλάζει απότομα τη ροή εκτέλεσης των εντολών
    δ. είχε μόνο φανατικούς υποστηρικτές

2. Η εντολή εκχώρησης
    α. είναι ο μοναδικός τρόπος για να αλλάξουμε το περιεχόμενο
        μιας μεταβλητής
    β. μπλοκάρει προσωρινά την εκτέλεση των εντολών του
        προγράμματος μέχρι να δοθούν δεδομένα από το
       πληκτρολόγιο
    γ. συμβολίζεται με το =
    δ. προκαλεί μεταξύ άλλων την απώλεια του προηγούμενου
        περιεχομένου μιας μεταβλητής.

3. Η εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ
    α. παρέχει τη δυνατότητα μεταβολής του περιεχομένου μιας
         μεταβλητής
    β. είναι εντολή εξόδου
    γ. είναι η πρώτη εντολή μιας συνάρτησης
    δ. δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεταβλητές λογικού τύπου

4. Η εντολή ΓΡΑΨΕ
    α. αποστέλλει τα αποτελέσματα της επεξεργασίας μας
        στη μονάδα εισόδου
    β. είναι εντολή εισόδου
    γ. σπάνια χρησιμοποιείται
    δ. εμφανίζει μια λίστα αποτελεσμάτων στην οθόνη
 
5. Η εντολή ΚΑΛΕΣΕ
    α. είναι ένας από τους δύο τρόπους κλήσης μιας διαδικασίας
    β. είναι ένας από τους δύο τρόπους κλήσης μιας συνάρτησης
    γ. προκαλεί μεταξύ άλλων τη μεταβολή του περιεχομένου της
        στοίβας χρόνου εκτέλεσης
    δ. προκαλεί μεταξύ άλλων τη μεταβολή του περιεχομένου της
        ουράς χρόνου εκτέλεσης
 
Απαντήσεις

1. γ
2. δ
3. α
4. δ
5. γ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου