Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω λανθασμένες προτάσεις
και επαναδιατυπώστε τις με σωστό τρόπο
1. Ο αλγόριθμος γράφεται σε μια γλώσσα προγραμματισμού.
2. Η SQL είναι γλώσσα 3ης γενιάς.
3. Οι πραγματικές παράμετροι αποκαλούνται και ορίσματα.
4. Για να μπορέσουμε να ταξινομήσουμε τους κόμβους μιας
    δομής δεδομένων, είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας
    συνάρτησης διάστασης.
5. Το πρόβλημα "Κατασκευή μεσοκάθετης ευθυγράμμου
    τμήματος" είναι ανοικτό.Απαντήσεις

1. Το πρόγραμμα γράφεται σε μια γλώσσα προγραμματισμού.
2. Η SQL είναι γλώσσα 4ης  γενιάς.
3. Οι τυπικές παράμετροι αποκαλούνται και ορίσματα.
4. Για να μπορέσουμε να ταξινομήσουμε τους κόμβους μιας
    δομής δεδομένων, είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας
    συνάρτησης διάταξης.
5. Το πρόβλημα "Κατασκευή μεσοκάθετης ευθυγράμμου
    τμήματος" είναι επιλύσιμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου