Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

Κυκλώστε τα σωστά

Ποια από τα παρακάτω ισχύουν για τη στοίβα χρόνου
εκτέλεσης;
1. Διαχειρίζεται τις διευθύνσεις επιστροφής των
    υποπρογραμμάτων.
2. Το περιεχόμενό της μεταβάλλεται οποτεδήποτε
    ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί ένα υποπρόγραμμα.
3. Βρίσκεται αποθηκευμένη στη δευτερεύουσα μνήμη.
4. Είναι η μοναδική στοίβα στην οποία η πολιτική
   εξυπηρέτησης είναι FIFO.
5. Όταν ξεκινάει η εκτέλεση του προγράμματος είναι
    κενή και μόλις ολοκληρωθεί η εκτέλεση του προ-
    γράμματος είναι πάλι κενή.

Απάντηση

1, 2, 5
    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου