Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

Διατύπωση περιορισμών

Θεωρήστε ένα πενταψήφιο ακέραιο Ν και ένα τετραψήφιο Μ.
Διατυπώστε τους παρακάτω περιορισμούς στη ΓΛΩΣΣΑ.
1. Οι εκατοντάδες του Ν είναι το πολύ 3.
2. Οι δεκάδες του Μ είναι τουλάχιστον 6.
3. Ο Ν και ο Μ έχουν τις ίδιες μονάδες.

Απαντήσεις

1. ( ( Ν mod 10000) mod 1000) div 100 >= 3
2. ( (Μ mod 1000) mod 100) div 10 >= 6
3. (Ν mod 10) = (M mod 10)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου