Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

Ερωτήσεις σωστού λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος;
1. Όταν το βήμα είναι 0 σε μια Για..από..μέχρι έχουμε
    πάντοτε ατέρμων βρόχο.
2. Όταν μια δομή επιλογής δε τερματίζεται ποτέ,
    παραβιάζεται το κριτήριο της περατότητας.
3. Ένα πρόγραμμα με σχόλια είναι πιο αργό από
    το ίδιο πρόγραμμα χωρίς σχόλια.
4. Τα δεδομένα που περιέχει ένας πίνακας πρέπει να
    είναι του ίδιου τύπου.
5. Ο λογικός τελεστής DIV έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα
    από τον τελεστή *.

Απαντήσεις

1. Λ
2. Λ
3. Λ
4. Σ
5. ΛΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου