Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1. Αν Ν < Μ τότε Ν mod M = ______
2. Αν Ν πολλαπλάσιο του Μ τότε Ν mod M = ______
3. Μεγαλύτερη προτεραιότητα από όλους έχουν οι ______
    τελεστές.
4. Οι συναρτήσεις δεν μεταβάλλουν το περιεχόμενο των
    __________ παραμέτρων τους.
5. Όταν το βήμα είναι 0 σε μια Για..από..μέχρι και η
    αρχική τιμή του μετρητή είναι μικρότερη ή ίση της
    τελικής τιμής του, οι επαναλήψεις είναι ________.Απαντήσεις

1. Ν
2. 0
3. αριθμητικοί
4. πραγματικών
5. άπειρεςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου