Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

Ερωτήσεις σωστού-λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος;
1. Η μέθοδος του πολλαπλασιασμού αλλά ρωσικά στηρίζεται
    στη λειτουργία της ολίσθησης.
2. Η εντολή  Αντιμετάθεσε Χ, Υ  αντιμεταθέτει το περιεχόμενο
    των μεταβλητών Χ και Υ.
3. Οι τυπικές παράμετροι είναι οι παράμετροι που δίνονται κατά
    την κλήση ενός υποπρογράμματος.
4. Ο μέσος όρος κάποιων ακέραιων τιμών είναι μια τιμή
     πραγματικού τύπου.
5. Ο τμηματικός προγραμματισμός ξεκίνησε ως μια
    γενικευμένη προσπάθεια περιορισμού της εντολής GOTO.


Απαντήσεις

1. Σ
2. Σ
3. Λ
4. Σ
5. Λ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου