Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011

Άσκηση με GOTO

Ξαναγράψτε το παρακάτω σύνολο εντολών έτσι ώστε να ικανο-
ποιεί τις αρχές του δομημένου προγραμματισμού
      Α <-- 0
      Κ <-- 21
10: ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
      Α <-- Α+Χ*Κ
      Κ <-- Κ+3
      ΑΝ Α < 9999 ΤΟΤΕ GOTO 10
      ΓΡΑΨΕ Α

Λύση

     Α <-- 0
     Κ <-- 21
     ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
           ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
           Α <-- Α+Χ*Κ
           Κ <-- Κ+3
     ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Α >= 9999
     ΓΡΑΨΕ Α

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου