Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011

Συμπληρώστε τα κενά

Δίνονται οι παρακάτω προτάσεις
1.  ______________ είναι γραμμένος σε ψευδογλώσσα.
2.  ___________ τελειώνει με τη δεσμευμένη λέξη
    Τέλος και το όνομά του.
3. _________ είναι γραμμένο σε μια γλώσσα προ-
    γραμματισμού.
4. ____________ είναι ένα σύνολο εντολών που
    κατευθύνουν τον υπολογιστή προκειμένου να
    εκτελέσει μια συγκεκριμένη εργασία.
και οι λέξεις:
    α. Ο αλγόριθμος
    β. Το πρόγραμμα
Γράψτε τον αριθμό της πρότασης (1-4) και δίπλα το
γράμμα (α ή β) των λέξεων με τις οποίες πρέπει να
συμπληρωθεί το αντίστοιχο κενό.

Λύση

    1. α
    2. α
    3. β
    4. β

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου