Κυριακή, 1 Μαΐου 2011

Έλεγχος αλγοριθμικών κριτηρίων

Ποιό ή ποιά αλγοριθμικά κριτήρια παραβιάζονται και γιατί;
     Αλγόριθμος ΑΣΚ
     Αν α > β τότε
          γ <-- α+β
     αλλιώς
          γ <-- α-β
     Τέλος_αν
     δ <-- 2*γ
     Τέλος ΑΣΚ

Απάντηση

     α) Είσοδος, γιατί τα α, β δεν έχουν τιμή.
     β) Έξοδος, γιατί ο αλγόριθμος δεν εμφανίζει κανένα
         αποτέλεσμα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου