Κυριακή, 29 Μαΐου 2011

Σχολιασμός θεμάτων Ημερήσιου Γενικού Λυκείου 2011

Τα θέματα ήταν πολύ βατά και δεν απαιτούσαν ιδιαίτερες
δεξιότητες από τους μαθητές. Αναλυτικότερα:

ΘΕΜΑ Α
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι 20 μονάδες
αντιστοιχούν σε ερωτήσεις σωστού-λάθους. Μεγάλη κατά
τη γνώμη μου είναι και η βαθμολογική αξία των
ερωτήσεων ανάπτυξης (ερώτημα Α5) , αφού η έκταση των
σωστών απαντήσεων δε δικαιολογεί τις 4 μονάδες ανά
υποερώτημα.Πιθανά σημεία που μπορούν να μπερδέψουν
τους μαθητές είναι :
* η 5η πρόταση σωστού-λάθους στο ερώτημα Α2,
* το ερώτημα Α4 λόγω της πρωτοτυπίας που το
   χαρακτηρίζει.

ΘΕΜΑ Β
Β1.
     Μια τυποποιημένη άσκηση μετατροπής λογικού
     διαγράμματος σε ψευδογλώσσα, χωρίς κάτι το
     ιδιαίτερο.
Β2.
     Μια βήμα-βήμα εκτέλεση προγράμματος με
     αρκετές επαναλήψεις και κλήσεις υποπρογράμματος.
     Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα ονόματα
     των τυπικών και των πραγματικών παραμέτρων.
     Ίσως θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη βαθμολογική
     αξία αφού απαιτούσε αρκετή δουλεία από τους
     μαθητές για την ολοκλήρωσή του.

ΘΕΜΑ Γ
Μια τυπική επεξεργασία δεδομένων που ολοκληρώνεται
με τιμή φρουρό, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις. Μπορεί
να λυθεί με 2 τρόπους (βλέπε σχετικό άρθρο).

ΘΕΜΑ Δ
Μια τυπική επεξεργασία πινάκων. Το μοναδικό λεπτό σημείο
ήταν ότι έπρεπε ο μαθητής να σκεφτεί από μόνος του την
αναγκαιότητα ύπαρξης βοηθητικού μονοδιάστατου πίνακα,
γεμάτου με τους αύξοντες αριθμούς (1-22) των παικτών.
Όλα τα ζητούμενα στη συνέχεια ήταν απλά και εύκολα
αντιμετωπίσιμα.

Παρατήρηση
Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι :
* δε ζητήθηκε τίποτα απολύτως από το κεφάλαιο 6
* όλες οι ερωτήσεις ανάπτυξης ήταν από το
   κεφάλαιο 10,
* για άλλη μια χρονιά δε ζητήθηκε δημιουργία
   προγράμματος με τη βοήθεια υποπρογραμμάτωνΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου