Σάββατο, 22 Αυγούστου 2015

Ερωτήσεις σωστού λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;
1. Η πρώτη εντολή ενός προγράμματος είναι η επικεφαλίδα του.
2. Η πράξη DIV εφαρμόζεται σε ακέραιους τελεστέους και δίνει
    αποτέλεσμα ακεραίου τύπου,
3. Η ΑΝ..ΤΟΤΕ είναι δομή απλής επιλογής.
4. Ο ρόμβος σε ένα λογικό διάγραμμα έχει μόνο δύο εξόδους.
5. Ένας δυσδιάστατος πίνακας έχει περισσότερα στοιχεία από
    ένα μονοδιάστατο.

Απαντήσεις

1. Σ
2. Σ
3. Σ
4. Λ
5. ΛΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου