Σάββατο, 22 Αυγούστου 2015

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση
1. Ποιο από τα παρακάτω είναι αλγοριθμικό κριτήριο;
    α. περατότητα
    β. κρισιμότητα
    γ. αντιμεταθετικότητα
    δ. μεταβατικότητα

2. Ποιος από τους παρακάτω είναι αποδεκτός τρόπος
    αναπαράστασης αλγορίθμου
    α. γράφος
    β. συνδεδεμένη λίστα
    γ. τεχνητή γλώσσα κατά βήματα
    δ. κωδικοποίηση

3. Ποια από τις παρακάτω αποτελεί σκοπιά εξέτασης των
    δεδομένων από την Πληροφορική;
    α. λογισμικού
    β. υλικού
    γ. φυσικών γλωσσών
    δ. αναδιάρθρωσης δεδομένων

4. Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει για τις δυναμικές δομές
    δεδομένων;
    α. το πλήθος των κόμβων τους μπορεί να αυξηθεί ή να
        ελαττωθεί
    β. στηρίζονται στην τεχνική της δυναμικής παραχώρησης
        μνήμης
    γ. διατηρούν τα στοιχεία τους σε συνεχόμενες θέσεις στη
        μνήμη του υπολογιστή
    δ. είναι δυσκολότερες στη χρήση τους από τις στατικές
        δομές δεδομένων

Απαντήσεις


1. α
2. δ
3. β
4. γ


1 σχόλιο:

  1. Είμαστε ένας οργανισμός που χορηγεί δάνεια σε όσους έχουν ανάγκη και μπορεί να μας επιστρέψει με επιτόκιο 3%.
    Οι προσφορές μας κυμαίνονται από 2000 ευρώ έως 3.000.000 ευρώ.
    Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: andrezusch@gmail.com

    ΑπάντησηΔιαγραφή