Σάββατο, 22 Αυγούστου 2015

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω λανθασμένες προτάσεις και
επαναδιατυπώστε τις με σωστό τρόπο.
1. Για να προσδιορίσουμε τη θέση ενός στοιχείου σε
    μονοδιάστατο πίνακα, χρησιμοποιούμε ένα δρομέα.
2. Το πρόγραμμα που καλεί τα υποπρογράμματα
    αποκαλείται κεντρικό.
3. Για να εμφανίσουμε το τελευταίο ψηφίο του ακέραιου
    Μ στην οθόνη, γράφουμε την εντολή;
          ΓΡΑΨΕ Μ DIV 10
4. Αν Μ = 'τεστ' η εντολή ΓΡΑΨΕ 'Μ' εμφανίζει:
      'τεστ'Απαντήσεις

1. Για να προσδιορίσουμε τη θέση ενός στοιχείου σε
    μονοδιάστατο πίνακα, χρησιμοποιούμε ένα δείκτη.
2. Το πρόγραμμα που καλεί τα υποπρογράμματα
    αποκαλείται κύριο.
3. Για να εμφανίσουμε το τελευταίο ψηφίο του ακέραιου
    Μ στην οθόνη, γράφουμε την εντολή;
          ΓΡΑΨΕ Μ MOD 10
4. Αν Μ = 'τεστ' η εντολή ΓΡΑΨΕ 'Μ' εμφανίζει:
      Μ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου