Σάββατο, 22 Αυγούστου 2015

Ικανές και αναγκαίες συνθήκες

Ποια πρέπει να είναι η τιμή των λογικών μεταβλητών Χ, Υ, Ζ
έτσι ώστε οι παρακάτω λογικές παραστάσεις να έχουν
την τιμή ΑΛΗΘΗΣ;
α) ΟΧΙ Χ ΚΑΙ ΟΧΙ Υ ΚΑΙ Ζ
β) Χ ΚΑΙ Υ ΚΑΙ ΟΧΙ Ζ
γ) Χ Ή ΟΧΙ Ζ

Απαντήσεις

α) Πρέπει :
     ΟΧΙ Χ = ΑΛΗΘΗΣ, ΟΧΙ Υ = ΑΛΗΘΗΣ, Ζ = ΑΛΗΘΗΣ
    Και συνεπώς:
        Χ = ΨΕΥΔΗΣ, Υ = ΨΕΥΔΗΣ, Ζ = ΑΛΗΘΗΣ
β) Πρέπει :
     Χ = ΑΛΗΘΗΣ, Υ = ΑΛΗΘΗΣ, ΟΧΙ Ζ = ΑΛΗΘΗΣ
    Και συνεπώς:
        Χ = ΑΛΗΘΗΣ, Υ = ΑΛΗΘΗΣ, Ζ = ΨΕΥΔΗΣ
γ) Πρέπει :
     Χ = ΑΛΗΘΗΣ, ΟΧΙ Ζ = ΑΛΗΘΗΣ,  ή
     Χ = ΑΛΗΘΗΣ, ΟΧΙ Ζ = ΨΕΥΔΗΣ,  ή
     Χ = ΨΕΥΔΗΣ, ΟΧΙ Ζ = ΑΛΗΘΗΣ
    Και συνεπώς:
        Χ = ΑΛΗΘΗΣ, Ζ = ΨΕΥΔΗΣ,  ή
        Χ = ΑΛΗΘΗΣ, Ζ = ΑΛΗΘΗΣ,  ή
        Χ = ΨΕΥΔΗΣ, Ζ = ΨΕΥΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου