Σάββατο, 22 Αυγούστου 2015

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις
1. ΟΧΙ ( (Χ = 'ζ') Ή (Χ = 'κ') ) = (Χ < > 'ζ') _____ (Χ < > 'κ')
2. ΟΧΙ ( (Χ > 0) ΚΑΙ (Χ < 100) ) = (Χ <= 0) _____ (Χ >= 100)
3. (3*Χ+12*Υ) DIV 3 = _________
4. (12*X+24*Y) MOD 6 = _______
5. (X > 1)  Ή  (Χ < 1) = ______


Απαντήσεις

1. ΚΑΙ
2. Ή
3. X+4*Y
4. 0
5. Χ < > 1


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου