Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω λανθασμένες προτάσεις και
επαναδιατυπώστε τις με σωστό τρόπο
1. Η ονομαστική σταθερά είναι ένα όνομα που
    αντιπροσωπεύει μια σταθερή τιμή.
2. Οι τελεστέοι εφαρμόζονται πάνω σε τελεστές.
3. Ο τμηματικός προγραμματισμός στηρίζεται στη
    χρήση των αλγοριθμικών συνιστωσών.
4.  313 div 314 = 313
5.  Η συνάρτηση ΣΥΝ υπολογίζει το άθροισμα κάποιων
     τιμών.
Απαντήσεις

1. Η συμβολική σταθερά είναι ένα όνομα που
    αντιπροσωπεύει μια σταθερή τιμή.
2. Οι τελεστές εφαρμόζονται πάνω σε τελεστέους.
3. Ο δομημένος προγραμματισμός στηρίζεται στη
    χρήση των αλγοριθμικών συνιστωσών.
4.  313 mod 314 = 313
5.  Η συνάρτηση ΣΥΝ υπολογίζει το συνημίτονο κάποιας
     γωνίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου