Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015

Ερωτήσεις σωστού - λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και
ποιες λάθος;
1. Ένας  αλγόριθμος τελειώνει με τη δεσμευμένη λέξη
     ΤΕΛΟΣ_ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ
2.  Η πρώτη εντολή ενός προγράμματος είναι η
     επικεφαλίδα του.
3.  Μια συνάρτηση γράφεται σε φυσική γλώσσα κατά
     βήματα.
4.  Ο τελεστής = είναι λογικός.
5.  Η δομή επιλογής είναι μια από τις τρεις αλγοριθμικές
     συνιστώσες.


Απαντήσεις

1. Λ
2. Σ
3. Λ
4. Λ
5. ΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου