Σάββατο, 28 Ιουνίου 2014

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω προτάσεις και επαναδιατυπώστε τις
με σωστό τρόπο
1. Το αποτέλεσμα μιας επεξεργασίας πληροφοριών
    ονομάζεται δεδομένο.
2. Η περιεχόμενη ομάδα εντολών σε μια Όσο..επανάλαβε
    εκτελείται τουλάχιστον μια φορά.
3. Η εισαγωγή και η συγχώνευση είναι οι δύο λειτουργίες
    που δεν μπορούν να γίνουν σ' ένα πίνακα.
4. Μια διαδικασία ενεργοποιείται με την εντολή
    ΚΑΛΕΣΕ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
5. Ένας δυσδιάστατος πίνακας έχει τουλάχιστον
    δύο στοιχεία.

Απαντήσεις

1. Το αποτέλεσμα μιας επεξεργασίας δεδομένων
    ονομάζεται πληροφορία.
2. Η περιεχόμενη ομάδα εντολών σε μια Μέχρις_ότου
    εκτελείται τουλάχιστον μια φορά.
3. Η εισαγωγή και η διαγραφή είναι οι δύο λειτουργίες
    που δεν μπορούν να γίνουν σ' ένα πίνακα.
4. Μια διαδικασία ενεργοποιείται με την εντολή
    ΚΑΛΕΣΕ.
5. Ένας δυσδιάστατος πίνακας έχει τουλάχιστον
    τέσσερα στοιχεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου