Σάββατο, 28 Ιουνίου 2014

Ερωτήσεις σωστού λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και
ποιες λάθος;
1. Τα αδόμητα προβλήματα έχουν ακαθόριστο χώρο.
2. Τα σχόλια σ'  ένα πρόγραμμα είναι εκτελέσιμα.
3.  Δεν μπορούμε να εκτελέσουμε την πράξη div
     ανάμεσα σε τελεστέους πραγματικού τύπου.
4. Αν ο πίνακας Α[30] είναι αλφαριθμητικού τύπου,
    η εντολή  Διάβασε Α εισάγει 30 κείμενα μέσα στον
    πίνακα αυτό.
5. Τα υποπρογράμματα έχουν το δικό τους τμήμα
     δήλωσης μεταβλητών και συμβολικών σταθερών.
 


Απαντήσεις

1. Λ
2. Λ
3. Σ
4. Λ
5. ΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου