Σάββατο, 28 Ιουνίου 2014

Συμπληρώστε τα κενά

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν στις παρακάτω
προτάσεις.
1. Ο _________ προγραμματισμός είναι μια τεχνική
    σχεδίασης προγραμμάτων που στηρίζεται στη
    χρήση υποπρογραμμάτων.
2. Οι γλώσσες ________ επιπέδου απαιτούν τη
    χρήση συμβολομεταφραστή για την εκτέλεση
    των προγραμμάτων τους.
3. Οι πίνακες είναι στατικές ________ δεδομένων.
4. Η δομή ακολουθίας είναι μια ________ συνιστώσα.
5. Η ________ σχεδίαση είναι μια τεχνική ανάλυσης του
    προβλήματος σε υποπροβλήματα, από πάνω προς τα κάτω.

Απαντήσεις

1. τμηματικός
2. χαμηλού
3. δομές
4. αλγοριθμική
5. ιεραρχική


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου