Σάββατο, 28 Ιουνίου 2014

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

1. Ένα ημιδομημένο πρόβλημα
    Α. μπορεί να είναι και ανοιχτό
    Β. δεν έχει καθόλου δομή
    Γ. αποκλείεται να είναι άλυτο
    Δ. τίποτα από τα παραπάνω

2. Ο τελεστής *
    Α. είναι ο αριθμητικός τελεστής με τη μεγαλύτερη
         προτεραιότητα
    Β. αντιστοιχεί στην πράξη της διαίρεσης
    Γ. είναι ο συγκριτικός τελεστής με τη μικρότερη
        προτεραιότητα
    Δ. τίποτα από τα παραπάνω

3. Η εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ
    Α. μπλοκάρει την εκτέλεση του προγράμματος
         μέχρι να δοθεί μια τιμή εισόδου από το πληκτρολόγιο
    Β. μπλοκάρει την εκτέλεση του προγράμματος
         μέχρι να δοθούν τιμές εισόδου από την οθόνη
    Γ. χρησιμοποιείται συχνά μέσα στο σύνολο εντολών
        μιας συνάρτησης.
    Δ. μπορεί να αλλάξει το περιεχόμενο μιας μεταβλητής

4. Μια δυναμική δομή δεδομένων
    Α. έχει μεταβλητό πλήθος κόμβων
    Β. δεσμεύει προκαθορισμένο χώρο στη μνήμη
    Γ. έχει πάντοτε το ίδιο πλήθος κόμβων σ' όλη
        τη διάρκεια εκτέλεσης ενός προγράμματος.
    Δ. τίποτα από τα παραπάνω

Απαντήσεις

1. Γ
2. Δ
3. Δ
4. Α

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου