Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2013

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Επιλέξτε τη σωστή επιλογή.
1. Ο αλγόριθμος
    α. είναι μια μορφή δεδομένων
    β. μπορεί να μην έχει έξοδο
    γ. υλοποιεί μια επεξεργασία δεδομένων
    δ. διατυπώνεται σε ΓΛΩΣΣΑ

2. Μια συνάρτηση
    α. μπορεί να κάνει οποιαδήποτε λειτουργία
    β. μπορεί να εκτυπώνει αποτελέσματα
    γ. να διαβάζει δεδομένα
    δ. υπολογίζει και επιστρέφει ένα μόνο
        αποτέλεσμα
 
3. Το λογικό διάγραμμα
    α. είναι ένας τρόπος αναπαράστασης αλγορίθμων
    β. είναι μια γλώσσα προγραμματισμού
    γ. δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
        αναπαράσταση αλγορίθμων ακολουθιακής
       δομής
    δ. είναι άμεσα εκτελέσιμο στον υπολογιστή

4. Το πρόγραμμα
    α. εκτελείται στον υπολογιστή
    β. είναι γραμμένο σε ψευδογλώσσα
    γ. γράφεται στα Αγγλικά
    δ. είναι μια ακολουθία από 0 και 1

5. Μια δομή επιλογής
    α. επιτρέπει την επανάληψη μιας ομάδας
        εντολών
    β. επιτρέπει τη διενέργεια ενός ελέγχου πριν
        από την εκτέλεση κάποιων ενεργειών
    γ. ξεκινάει με τη δεσμευμένη λέξη
        Α_N
    δ. τελειώνει με τη δεσμευμένη λέξη
        ΑΛΛΙΩΣ

Απαντήσεις

1. γ
2. δ
3. α
4. α
5. β

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου