Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013

Ερωτήσεις σωστού λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές
και ποιες λάθος;
1. Η ταχύτητα είναι αλγοριθμικό κριτήριο.
2. Ο αλγόριθμος γράφεται στη γλώσσα προγραμματισμού
    PASCAL.
3. Το συνηθέστερο μέσο διατύπωσης των προβλημάτων
    είναι ο λόγος.
4. ΟΧΙ ΚΑΙ Υ) = ΟΧΙ Χ ΚΑΙ ΟΧΙ Υ
5. Ο πίνακας αλήθειας της λογικής παράστασης
          ΟΧΙ Ή Υ Ή Ζ)
    περιλαμβάνει 8 συνδυασμούς τιμών για τις
    μεταβλητές Χ, Υ, Ζ.


Απαντήσεις

1. Λ
2. Λ
3. Σ
4. Λ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου