Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων και επαναδιατύπωσή τους

Διορθώστε τις παρακάτω λανθασμένες προτάσεις και
επαναδιατυπώστε τις με σωστό τρόπο.
1. Η δομή επιλογής επιτρέπει την επανάληψη μιας
    ομάδας εντολών.
2. Η πράξη div δίνει αποτέλεσμα πραγματικού τύπου.
3. Ένα πρόγραμμα πρέπει να έχει τουλάχιστον μια
    μεταβλητή.
4. Ο τμηματικός προγραμματισμός είναι μια
    τεχνική διάσπασης των προβλημάτων σε
    υποπροβλήματα.
5. Ο πίνακας εμπεριέχει μια ομάδα δεδομένων.Απαντήσεις

1. Η δομή επανάληψης επιτρέπει την επανάληψη μιας
    ομάδας εντολών.
2. Η πράξη div δίνει αποτέλεσμα ακεραίου τύπου.
3. Ένα πρόγραμμα μπορεί να μην έχει καθόλου
    μεταβλητές.
4. Ο τμηματικός προγραμματισμός είναι μια
    τεχνική διάσπασης των προγραμμάτων σε
    υποπρογράμματα.
5. Ο πίνακας εμπεριέχει μια ομάδα δεδομένων ίδιου τύπου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου