Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Πίνακας αντιστοίχησης

Δίνονται οι  παρακάτω μεταβλητές
1. Επωνυμία δρόμου
2. Πλήθος επιβατών λεωφορείου
3. Ποσοστό ανδρών σε ένα σύλλογο
4. Αποτέλεσμα μιας εξεταστικής
    διαδικασίας (επιτυχής ή ανεπιτυχής)
5. Μάρκα μιας συσκευής
και οι τύποι:
α. ΑΚΕΡΑΙΕΣ
β. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ
γ. ΛΟΓΙΚΕΣ
δ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ
Γράψτε τον αριθμό και δίπλα το κατάλληλο γράμμα
ώστε να προκύψει η σωστή αντιστοίχηση.

Απαντήσεις

1. δ
2. α
3. β
4. γ
5. δ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου