Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

Συμπληρώστε τις σχέσεις

Ποια είναι τα αποτελέσματα των παρακάτω σχέσεων;
1.  Αν Ν, Μ περιττοί θετικοί ακέραιοι,
         (Ν - Μ) mod 2 = ......
2. Αν Ν περιττός θετικός ακέραιος και Μ άρτιος θετικός
    ακέραιος,
         (Ν+Μ) mod 2 = ......
3. Αν  ΚΑΠΠΑ = 'ΛΑΜΔΑ',
          (ΚΑΠΠΑ <= 'ΚΑΠΠΑ') = 
4. Αν  Ν θετικός ακέραιος,
          (5*Ν) div (10*N)  = ......
5. Αν  Ν θετικός ακέραιος,
          (5*Ν) ...... (100*N)  = 5*N
               

Απαντήσεις

1. 0
2. 1
3.  ΨΕΥΔΗΣ
4. 0
5. mod


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου