Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω προτάσεις και επαναδιατυπώστε
τις με σωστό τρόπο.
1. Οι εντολές ενός αλγορίθμου ολοκληρώνεται μετά από
    κάποιο χρονικό διάστημα.
2. Η επικοινωνία των ανθρώπων μεταξύ τους γίνεται
    με τη βοήθεια των τεχνητών γλωσσών.
3. Ο μεταγλωττιστής είναι ένα πρόγραμμα σε γλώσσα
    μηχανής.
4. Οι τιμές ΑΛΗΘΗΣ και ΨΕΥΔΗΣ είναι συμβολικές
    σταθερές.
5. Ο προσδιορισμός της εποχής στην Ελλάδα είναι
     δομημένο πρόβλημα.


Απαντήσεις

1. Οι εντολές ενός αλγορίθμου ολοκληρώνεται μετά από
    πεπερασμένο χρονικό διάστημα.

2. Η επικοινωνία των ανθρώπων μεταξύ τους γίνεται
    με τη βοήθεια των φυσικών γλωσσών.

3. Ο μεταγλωττιστής είναι ένα μεταφραστικό πρόγραμμα.

4. Οι τιμές ΑΛΗΘΗΣ και ΨΕΥΔΗΣ είναι λογικές
    σταθερές.

5. Ο προσδιορισμός της εποχής στην Ελλάδα είναι
     ημιδομημένο πρόβλημα.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου