Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2012

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1.  Οι ________ ενός αλγορίθμου είναι πεπερασμένες.
2.  Η εντολή ______ αλλάζει βίαια τη σειρά εκτέλεσης
     των εντολών ενός προγράμματος.
3.  Ο ________ προγραμματισμός υλοποιείται με τη
     γλώσσα προγραμματισμού PASCAL.
4.  Ο μικρότερος μονοδιάστατος πίνακας έχει ____
     στοιχεία.
5.  Η συνάρτηση Α_Τ επιστρέφει ένα αποτέλεσμα
     ______ ή _______ τύπου.
 


Απαντήσεις

1. εντολές
2. GOTO
3. δομημένος
4. δύο
5. ακέραιου, πραγματικού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου