Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1. Ο ______ τύπος δεδομένων περιλαμβάνει τις τιμές ΑΛΗΘΗΣ
    και ΨΕΥΔΗΣ.
2. Τα αλφαριθμητικά δεδομένα αποκαλούνται και ________.
3. Η εγγραφή είναι μια _______ δομή δεδομένων.
4. Η γλώσσα προγραμματισμού ADA  προήλθε από την ______.
5. Ο πίνακας καταλαμβάνει ________ θέσεις στην κύρια μνήμη
    του υπολογιστή.


Απαντήσεις

1. λογικός
2. συμβολοσειρές
3. στατική
4. PASCAL
5. συνεχόμενες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου