Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

Ερωτήσεις σωστού-λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος;
1.  Μια αριθμητική παράσταση είναι πάντοτε ακεραίου ή
     πραγματικού τύπου.
2.  Το αποτέλεσμα της πράξης / είναι πάντοτε πραγματικού
     τύπου.
3. Πράξεις ίδιας προτεραιότητας εκτελούνται από τα δεξιά
    προς τα αριστερά.
4. Μια Όσο..επανάλαβε εμπεριέχει τουλάχιστον δύο
    εντολές.
5. Οι πίνακες αποκαλούνται και εγγραφές.


Απαντήσεις

1. Σ
2. Σ
3. Λ
4. Λ
5. Λ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου