Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012

Ερωτήσεις σωστού - λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;
1. Αν Ν, Μ ακέραιες μεταβλητές, η εντολή  ΓΡΑΨΕ 'Ν+Μ'
    εμφανίζει το άθροισμα των περιεχομένων τους στην οθόνη.
2.  7+3*4 = 19
3.  Ο πίνακας αποτελείται από πεδία.
4.  Κάθε υποπρόγραμμα υλοποιείται με τη βοήθεια  μιας εντολής
     GOTO
5.  Αν η συνθήκη ελέγχου μιας Όσο..επανάλαβε είναι ευθύς
     εξαρχής Ψευδής, τότε δεν πραγματοποιείται καμία
     επανάληψη.


Απαντήσεις

1. Λ
2. Σ
3. Λ
4. Λ
5. Σ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου