Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2015

Ερωτήσεις σωστού-λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές
και ποιες λάθος;
1. Ο πίνακας είναι μια μορφή αρχείου εγγραφών.
2. Τα στοιχεία ενός πίνακα ονομάζονται και πεδία.
3. Μια από τις σκοπιές που εξετάζει η Πληροφορική
    τα δεδομένα είναι και αυτή των Δομών Δεδομένων.
4. Ο τρισδιάστατος πίνακας Α[10, 10, 10] έχει τη
    γεωμετρική αναπαράσταση ενός κύβου.
5. Όλες οι επεξεργασίες ενός μονοδιάστατου πίνακα
    μπορούν να γίνουν με ένα μόνο Για..από..μέχρι


Απαντήσεις

1. Λ
2. Λ
3. Σ
4. Σ
5. Λ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου