Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί το εκτελέσιμο πρόγραμμα
    όταν υπάρχουν __________ λάθη.
2. Ο αλγόριθμος είναι ένας μηχανισμός παραγωγής ______.
3. Ο συντάκτης είναι ένας εξειδικευμένος _________
    που χρησιμοποιείται για τη συγγραφή των _______
    προγραμμάτων.
4. Ο τελεστής / είναι  __________.
5. Τη μεγαλύτερη προτεραιότητα από τους λογικούς
     τελεστές έχει ο ______.


Απαντήσεις

1. συντακτικά
2. πληροφοριών
3. κειμενογράφος, πηγαίων
4. αριθμητικός
5. ΟΧΙ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου