Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2015

Αντιμετάθεση δύο στηλών

Γράψτε αλγόριθμο που:
α) διαβάζει μια ακέραια τιμή Ν τέτοια ώστε 1 < Ν < 32,
β) διαβάζει μια ακέραια τιμή Μ τέτοια ώστε 1 < Μ < 32.
γ) αντιμεταθέτει τα στοιχεία της Ν στήλης με αυτά της Μ
    στήλης στον πραγματικό πίνακα Α[78, 32].

Λύση

Αλγόριθμος Αντιμ
Δεδομένα // Α //
Αρχή_επανάληψης
     Διάβασε Ν
Μέχρις_ότου (Ν > 1) ΚΑΙ (Ν < 32)
Αρχή_επανάληψης
     Διάβασε Μ
Μέχρις_ότου (Μ > 1) ΚΑΙ (Μ  < 32)
Για κ από 1 μέχρι 78
       Αντιμετάθεσε Α[κ, Ν], Α[κ, Μ]
Τέλος_επανάληψης
Αποτελέσματα // Α //
Τέλος Αντιμ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου