Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2015

Αντιμετάθεση δύο διαδοχικών γραμμών

Θεωρείστε έναν ακέραιο πίνακα Α[15, 23] και μια
ακέραια τιμή Ν τέτοια ώστε 1 < Ν < 15. Γράψτε
αλγόριθμο που αντιμεταθέτει τα στοιχεία της
Ν γραμμής με αυτά της Ν+1 γραμμής στον
παραπάνω πίνακα.

Λύση

Αλγόριθμος Αντιμ
Δεδομένα // Α, Ν //
Για λ από 1 μέχρι 23
     Αντιμετάθεσε Α[Ν, λ], Α[Ν+1, λ]
Τέλος_επανάληψης
Αποτελέσματα // Α //
Τέλος Αντιμ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου