Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

1. Ο δείκτης
    α. χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό ενός πεδίου σε μια
        εγγραφή
    β. μπορεί να είναι και πραγματικού τύπου
    γ. χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό ενός στοιχείου σε ένα
        πίνακα
    δ. αποκαλείται και κορυφή του πίνακα

2. Η κωδικοποίηση ενός αλγορίθμου
    α. είναι ένα από τα αλγοριθμικά κριτήρια
    β. γίνεται σε 0 ή 1
    γ.  μπορεί να παραβιάσει την αποτελεσματικότητα
    δ. είναι ένας από τους τρόπους αναπαράστασης ενός αλγορίθμου

3. Ο δομημένος προγραμματισμός
    α. στηρίζεται στη χρήση των δομών ακολουθίας, επιλογής και
        επανάληψης
    β. αποκαλείται και ιεραρχικός προγραμματισμός
    γ. αποκαλείται και τμηματικός προγραμματισμός
    δ. οδηγεί στη δημιουργία δυσκολονόητων προγραμμάτων

4. Η συνάρτηση Α_Τ
    α. υπολογίζει το ακέραιο μέρος μιας πραγματικής τιμής
    β. επιστρέφει ένα αλφαριθμητικό αποτέλεσμα
    γ. ενεργοποιείται με την εντολή ΚΑΛΕΣΕ
    δ. ενεργοποιείται όταν το όνομα της βρεθεί μέσα σε μια
        οποιαδήποτε έκφραση

Απαντήσεις

1. γ
2. δ
3. α
4. δ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου